19/12  Nytt på valpsidan/ News on the puppypage .Nya kort på Venise/New photos of Venise.  

19/12  Nytt på resultatsidan/ New results. Nytt kort på Molle/ New photo of Molle. Nytt på valpsidan/ News on the puppypage. Nya kort på Sunnie/New photos of Sunnie.

Nya kort från utställningsträningen/ Photos from the last show training. Nytt på omplacering. Nytt under valpköpare./ Updated. Nytt på besök hos oss/ The page Visits are updated. Kort från den härliga Goldendagen 2010/ Photos from the Golden gathering.

19/10 Kort från senaste träningen/ Photos of the last show training.

17/10 Nya kort på Ebony/New photos of Ebony.

26/9 Nya kort på kort på Astas & Collins valpar./ New photos of Asta and Collins puppies.

22/9 Nya Resultat/New Results. Nya kort på Limón/ New photos of Limón.

21/9  Välkommen Ginny, hon har fått en egen sida/ Ginny has got her own page.

10/9 Viola har fått en egen sida/ Viola has got her own page.

9/9 Nya kort på Astas & Collins valpar/New Photos of Asta and Collins puppies.

4/9 Nytt på sidan valpar efter våra gossar/ uppdated the page puppies sired by our dogs. Valpar efter Elliot/Puppies by Elliot.

8/8 Asta har fått valpar med Collin/Astas and Collins puppies. Två hanvalpar finns efter Riga & Caballero. 

6/8 Nya bilder på Rigas & Caballeros valpar/New photos of Rigas puppies.

18/6 Nytt på omplacering.  Nya resultat/New results.

25/5 Nya kort på Maxines valpar/ New photos Of Maxines puppies.

19/5 Nytt på valpsidan./News on the puppypage. Billy har fått en egen sida/Billy has got his own page.

16/5 Nytt kort på Elmer en son till Elliot. Nya kort på  Kate & Collins valpar/ New photos of Kate & Collins puppies. Nytt resultat/New results. Nya Kort på Maxine & Yngves valpar/ New photos of Maxine and Yngves puppies. Tequila har fått en egen sida/ Tequila has got her own page.

20/4 Kort på Kates & Collins valpar!!!!/ Photos of Kates puppies.

19/4 Kort på Maxines & Yngve's valpar!!!!/ Photos of Maxines puppies.

19/3 Nytt på indexsidan/News on the indexpage, Nya kort på Texas /New photos of Texas.  Nya kort på Limón/New photos of Limón. Nya kort på Cereza/New photos of Cereza,

20/2 Nyheter på valpsidan/News on the puppypage.

18/2 Lagt in Kort på Ch Rossmix Sunshine In the Rain & Ch Guldruschen's Business As Usuals valpar. Photos of Ch Rossmix Sunshine In the Rain & Ch Guldruschen's Business As Usuals .

 22/1  Cereza har fått en egen sida/ Cereza has got her own page, Limón har fått en egen sida/ Limón has got his own page,

Nya kort på Babsans valpar/New photos of Babsans puppies.

10/1-2010 Nytt under valpar efter våra hanar/ News on Puppies sired by our dogs,

7/1-2010 Nytt på valpsidan/News on the puppypage. Nya Kort på Babsans valpar/New photos of Babsans valpar. Nytt under omplacering.