Valpar finns födda November  2017  / Puppies are born November  2017

 

Valpar planeras till våren sommaren 2018. 

 

Om ni är intresserad av en valp ur denna kombination så är ni välkomna att kontakta oss./ If you are interested in a puppy from this combination you are welcome to contact us.