Elins och Obis Valpar/The puppies by Elin and Obi

Födda den 4/7  Born on the 4/7

Valparna är nu sju veckor gamla/The puppies are now seven weeks old.

Fotograf Gerd Brink-Björk/Photos taken by Gerd Brink-Björk.

En av gossarna /One of the boys

 

Nästa gosse/ The next boy

 

Gosse nummer tre/Boy number three.

 

Gosse nummer fyra/ The last of the boys.

 

Första flickan/The first of the girls,

 

Andra flickan/ Girl number two.

 

 

Valparna är nu fem veckor gamla/The puppies are now five weeks old.