Valparna är födda den 13/5/The puppies are born on 13 of May

4 pojkar &  4 flickor/4 boys & 4 girls

Valparna är nu över 8 veckor och har flyttat till sina nya familjer/The puppies are now over 8 weeks and has moved to their new families.

Familje foton/ Family photos.

"Sally"