Astas och Archies valpar födda den 27/9-2005/Asta and Archies puppies born on the 27/9-2005

Nu är valparna åtta veckor gamla /The puppies are now 8 weeks old

 

De har nu börjat att flytta hem till sina nya familjer se under valpköpare/They have now started to move to their new families page puppybyers/valpköpare.

De två flickorna/The two Girls!!!

De fyra pojkarna/The four boys.

 

Valparna är nu sex och en halv veckor gamla/ The puppies are now six an half weeks old.

 

 

 

De två flickorna/ The two girls

De fyra pojkarna/The four boys.

Photos by Lotta Andersson

Valparna är nu fyra veckor gamla/The puppies are now four weeks old.

 

 

 

 

Valparna är nu två veckor gamla/The puppies are now two weeks old.